Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési Tájékoztató az Általános Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF) része, azok rendelkezéseivel együttesen értelmezendő.
Érvényes: 2018.05.22-től.

Tartalomjegyzék

 1. Adatkezelő adatai
 2. Általános rendelkezések
 3. Adataid törlésének lehetősége
 4. Igényérvényesítési cím
 5. A Biciklikk webáruház folyamatai
 6. Kezelt adatok
 7. Reklám és egyéb marketing célú megkeresés
 8. Adatkezelési tudnivalók
 9. Cookie-k kezelése
 10. Harmadik fél számára továbbított adat
 11. Jogorvoslati lehetőségek
 12. Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés
 13. Adatkezelési tájékoztató módosítása
 14. Áruhitel

1. Adatkezelő adatai

Adatkezelő adatai: Pavlik Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 7635 Pécs, Varjú dűlő 1.

Cégjegyzék szám: 02-09-065615

Adószám: 11560553-2-02

Ügyfélszolgálati email cím: ugyfelszolgalat@biciklikk.hu

Megbízott adatkezelő személy: Páncél Róbert
Elérhetősége: info@biciklikk.hu

2. Általános rendelkezések

1. 1. A Pavlik Kft. (Üzemeltető) az általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
2. A személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, azok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
3. A kezelt személyes adatok körét részben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai, valamint a számviteli kötelezettségekről szóló 2000. évi C. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény határozzák meg.
4. Az Üzemeltetőtől független harmadik személyek (pl. Facebook, Instagram, Google) adatkezelésének jellemzői az adott harmadik személy adatkezelési tájékoztatásában érhetők el.
5. A Pavlik Kft. minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.
6. A Felhasználó bármikor kérheti adatainak módosítását és helyesbítését.
7. A Felhasználó személyes adatait akkor is törli a Pavlik Kft., ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
8. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Infotv.-ben meghatározott esetekben.
9. Törlés helyett a Pavlik Kft. zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit.
10. Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos esetleges jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

3. Adataid törlésének lehetősége

A fiókodba belépve lehetőséged van az általunk tárolt személyes és fiókadataid törlésére. Kérünk, hogy ebben az esetben óvatosan járj el: miután kérvényezted ezt a lépést, nem áll módunkban adataidat helyreállítani.

4. Igényérvényesítési cím

ugyfelszolgalat@biciklikk.hu, valamint a Pavlik Kft. 7635 Pécs, Varjú dűlő 1 levelezési címen.

5. A Biciklikk webáruház folyamatai

Jelen bekezdésben szeretnénk megmutatni neked, hogy a Pavlik Kft. miként kezel bizonyos funkciókat webáruházában. Az a célunk, hogy világossá tegyük, mikor miként szükséges adataid tárolása, mikor, kinek adunk át adatot megrendelésed során. Bármilyen kérdés esetén írj nekünk az info@biciklikk.hu címre, ahol készségesen állunk rendelkezése

Biciklikk adatkezelési folyamatok
Adataid védelme kiemelt fontosságú csapatunk számára. Ahogy azt fent is láthatod, csak olyan kezekbe kerülhetnek adataid, ahová kerülniük kell a legjobb kiszolgálás érdekében.

6. Kezelt adatok

Kezelt adatok köre

A regisztrációhoz szükséges adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím.

A vásárlással összefüggésben kezelt adatok: szállítási és számlázási név, cím (város, irányítószám, utca, házszám), e-mail cím, megjegyzés (nem kötelező), egyedi vásárlási azonosító, vásárlási információk. Az egyes szolgáltatások igénybevétele esetén kezelt további adatok: kedvenc termékek listája.

Az adatkezelés időtartama:
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

Adatkezelés célja

Webáruház mint Szolgáltatás üzemeltetése:
a) a Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolattartás, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;
b) a Szolgáltatás testre szabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
c) a Szolgáltatások fejlesztése érdekében statisztikák, elemzések készítése;
d) a Szolgáltatás ügyfélszolgálatán keresztüli ügyintézés;
e) a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;
f) webáruház esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése, illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése;
g) a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.

Adatkezelés időtartama

Amennyiben 1 évig nem lépsz be a regisztrációs profilodba, a profil zárolásra (inaktiválásra kerül), a zárolás feloldása az adatkezelőnél kérhető. Az adatkezelés az utolsó belépéstől számított 2 évig; illetve a regisztráció más módon való megszűnéséig tart.
A fenti adatokat a vásárolt áru függvényében tároljuk, de minimum 1 évig a reklamációs folyamatok végett. Biztosítás vásárlása esetén annak lejáratáig, szervizgarancia vásárlása esetén annak lejáratáig tároljuk, hogy könnyedén azonosíthassuk saját rendszerünkben vásárlásodat.

Ezekhez az adatokhoz csak a Pavlik Kft. kollégái férhetnek hozzá, illetve, ha harmadik féltől vásárolnál terméket – például biztosítást –, a vásárlásod adatait továbbítanunk kell partnerünknek.
A vásárlással kapcsolatban kezelt adatokat az Pavlik Kft. a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli. Amennyiben a rendelés kapcsán nem került számla kiállításra, a rendelési adatokat a polgári jogi igény elévüléséig, azaz 5 évig tárolja a Pavlik Kft.
Adatkezelési nyilvántartási szám
Az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló Felhasználókra vonatkozik, így az Info tv. 65. § (3) a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételére nincs lehetőség.

7. Reklám és egyéb marketing célú megkeresés

Kezelt adatok köre

vezetéknév, keresztnév, email cím

Adatkezelés célja

reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)

Adatkezelés időtartama

hozzájárulás visszavonásáig

Adatkezelési nyilvántartási szám

NAIH-87392/2015.

Adatfeldolgozó

Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA)

8. Adatkezelési tudnivalók

Kedvencek

A kedvenc termékek listája folyamatosan bővíthető, illetve a profilnévre kattintva elérhető ’Kedvenceim’ menüpont alatt törölhető. A kedvenc termék(ek) ismerősnek való megküldése során a Pavlik Kft. nem rögzíti a Felhasználó és ismerőse nevét és email címét.

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

 • a tájékoztatáshoz való jog,
 • az adatok helyesbítéséhez való jog,
 • az adatok törléséhez való jog,
 • az adatok zárolásához való jog,
 • a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

Adathelyesbítés

A regisztrációs adatok a felhasználói fiókban bármikor módosíthatók a Felhasználói fiók menüpont alatt. A számlázási és szállítási adatok a vásárlás folyamata során, valamint az Üzemeltetőnél módosíthatók.

Adattörlés

A felhasználói adatok törlése a „Fiókom” menüpont alatt kérvényezhető. Alternatívaként a felhasználói profil törlése is kérhető, az ugyfelszolgalat@biciklikk.hu e-mail címen. A regisztráció törlésére a kérelem alapján 2 munkanapon belül kerül sor.
A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás az elektronikus levél alján található link útján vagy az ugyfelszolgalat@biciklikk.hu email címen, és a Pavlik Kft. 7624 Pécs, Kodály Zoltán út 3. postai címen vonható vissza.

Igényérvényesítési cím, ügyfélszolgálat

ugyfelszolgalat@biciklikk.hu email címen, vagy a Pavlik Kft. 7624 Pécs, Kodály Zoltán út 3..
A Pavlik Kft az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével. Amennyiben a vásárló szóbeli panaszának az Üzemeltető nem adott helyt, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően 5 évig köteles az ügy dokumentumait megőrizni.

Adatbiztonság

A Pavlik Kft. a jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani.
A Pavlik Kft. megbízásából a ShopRenter.hu Kft. (4028 Debrecen, Kassai út 129.) az általa telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

Adatfeldolgozó

Az Üzemeltető adatfeldolgozóként a Pavlik Kft. webshop működését lehetővé tevő informatikai rendszer üzemeltetése körében a ShopRenter.hu Kft-t (4028 Debrecen, Kassai út 129.), a szállítás kivitelezéséhez a Magyar Posta Zrt.-t veszi igénybe. A Vásárlók számára az egyedi e-mailek kiküldése a ShopRenter.hu Kft. (4028 Debrecen, Kassai út 129.) rendszerén keresztül valósul meg.

9. Cookie-k kezelése

Mi és a partnereink is cookie-kat és hasonló technológiákat alkalmazunk, amikor a Pavlik Kft webáruházát használja, például cimkék és pixelek („Cookie-k”), hogy vásárlói élményed személyesebbé tegyük és javítsunk azon, valamint, hogy megfelelő online hirdetéseket mutassunk neked. Az alábbi blokk még több információt tartalmaz a Cookie-kal kapcsolatosan, ideértve azt is, hogy hogyan használjuk őket, és hogy hogyan gyakorolhatod a sütikkel kapcsolatos jogaidat.

Hogyan használjuk a Cookie-kat?

A Cookie-k kisméretű szöveges fájlok, amelyek egyedi azonosítót tartalmaznak, amelyek a számítógépeden vagy a mobil eszközödön tárolódnak, így az általad használt eszköz felismerhető lesz, amikor egy bizonyos weboldalt meglátogatsz. A cookie-kat csak az adott oldal látogatásának időtartamára lehet használni, vagy annak mérésére, hogy időről időre hogyan használod a szolgáltatást és a tartalmat. A Cookie-k segítenek a Biciklikk.hu webáruházban használt fontos jellemzők és funkciók megjelenítésében, és a Te vásárlói élményének javításában.

A működéshez nélkülözhetetlen cookie-k

A testreszabott kiszolgálás és a bejelentkezési folyamat elősegítése érdekében a rendszer „session cookie”-val azonosítja a bejelentkezett Felhasználó számítógépét, amely törlésre kerül a böngésző program bezárásával. Amennyiben a Felhasználó csak a böngésző ablakot zárja be, a böngésző ablakának újranyitásakor bejelentkezett státusz fogadja, amennyiben nem lép ki a profiljából.
Kényelmi funkciók érdekében a böngésző bezárásáig böngésző cookie tárolja a kosában elhelyezett termék(ek) azonosítóját és a megtekintett termékek listáját, így az adott session alatt a regisztrációt, illetve a belépést követően is elérhető a kosár tartalma.

Kommunikációt elősegítő cookie-k

A Pavlik Kft. tájékoztatja a weboldal látogatóit és felhasználóit, hogy a Biciklikk.hu weboldalba beépülő Zopim Chat funkció került elhelyezésre, mely funkcióval kapcsolatban a látogató a fent nevezett közösségi oldalakon tájékozódhat. Kérjük ezzel kapcsolatban tekintse meg a Zopim Adatvédelmi Szabályzatát. A Funkciók szintén cookie-kat használnak.
Preferált online hirdetések megjelenítésére szolgáló cookie-k
Cookie-kat használunk a webáruházunk és a közösségi média használata során az olyan online hirdetések megjelenítéséhez, amelyekről azt gondoljuk, hogy az lehet számodra a legérdekesebb. Az ilyen célokból használt Cookie-kat gyakran speciális szervezetek helyezik el a Weboldalainkon.
Az ilyen célokból használt Cookie-kat gyakran olyan egyéb szervezetek helyezik el a weboldalainkon, amelyek speciális szolgáltatásokat nyújtanak számunkra. Ezek a Cookie-k információkat gyűjthetnek az online viselkedésedről, mint például az IP-címed, az a weboldal, ahonnan érkeztél, és információk a vásárlási előzményeidről vagy bevásárlókosarad tartalmáról. Ez azt jelenti, hogy láthatod a hirdetéseinket a Weboldalainkon, és más szervezetek weboldalain is, de a mi Weboldalainkon is láthatod más szervezetek hirdetéseit.
A Cookie-k megmutatják, ha megnézted valamelyik hirdetésünket, és azt is, hogy azt mennyi ideig nézted. Ez az információ segít nekünk az online hirdetési kampányaink hatékonyságának mérésében és annak kontrolálásában, hogy egy hirdetés hányszor jelenik meg nálad.

Teljesítményt biztosító sütik (analitika)

A Google Analytics sütik segítségével információt gyűjtünk látogatóink viselkedéséről és jellemzőiről. Ez segít számunkra, hogy a későbbiekben még átláthatóbbá, könnyebben használhatóvá tegyük a weboldalt. Ezek a sütik nem képesek téged személy szerint beazonosítani, például nem rögzítjük nevedet és e-mail címedet; az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. Az IP-címet is csak részben rögzítjük, mely alapján nem tudunk téged azonosítani.
További információk a Google sütijeiről: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

A sütik (cookies) ellenőrzése, kezelése és kikapcsolása

Böngésző beállítása

Böngésződben lehetőséged van a sütik beállításait megváltoztatni és kezelni. A legtöbb böngészőnél alapbeállítás, hogy a sütiket automatikusan elfogadja, amelyet aztán később módosíthat a felhasználó.
Az alábbi linkeken segítséget talál a sütik beállításához:

Habár a sütiket le is tilthatod vagy korlátozhatod, kérjük, megfontoltan járj el ezzel kapcsolatban, hiszen weboldalunk problémamentes működéséhez elengedhetetlen a sütik használata, így azok tiltása hatással lehet a weboldal használhatóságára, bizonyos funkciók működésére.

Anonim Google Analytics sütik kikapcsolása

Ahhoz, hogy megakadályozd, hogy a Google Analytics sütik rád vonatkozó információkat gyűjtsenek, telepítenie kell egy kiegészítőt (Google Analytics plug-in) a böngészőjébe.
Erről további információkat az alábbi linkeken találsz:

 • A sütik letilthatók a Google szolgáltatásaiban is, a Google reklámok letiltására vonatkozó oldalán: http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/
 • A felhasználó gépén tárolt Google információkat az alábbi oldalon lehet kezelni: https://www.google.com/settings/ads/preferences/
 • Google adatvédelem és biztonság” témában tovább olvashatsz itt: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

További információk a cookie-król

A cookie-kal kapcsolatos részletesebb tudnivalókért keresd fel az alábbi weboldalakat:
http://www.youronlinechoices.com/hu/
http://www.allaboutcookies.org/
http://cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europe

Google Analytics Cookie-k:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

10. Harmadik fél számára továbbított adatok

Alapvetően csak kollégáink férhetnek hozzá adataidhoz, akik titoktartási szerződéssel garantálják, hogy ezeket más félnek nem adják ki. Bizonyos esetekben webáruházunk használatához illetve a rendelések véglegesítése végett továbbítanunk kell partnereink felé. Az alábbi táblázatban tájékozódhatsz arról, hogy kinek és mi okból továbbíthatjuk adataidat.

Adatfeldolgozó neve

Címe

Miért továbbítjuk adataidat nekik

Tabella Bt.

7621 Pécs, Rét utca 39/1.

A Pavlik Kft könyveléséért felelős cég, a megrendelések pénzügyi elszámolása végett kapják meg a megrendeléseket.

Shoprenter Kft.

4028 Debrecen, Kassai út 129.

A webáruházunk technikai üzemeltetéséért felelős cég, ők azok, akik webáruházunkat napról napra fejlesztik.

Octonull Kft.

1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet

A számlázóprogramunk, itt kerülnek kiállításra számláink.

Mailchimp

privacy@mailchimp.com

A levélküldő rendszerünk segítségével rendszerüzeneteket és marketing célú leveleket küldünk - hozzájárulásod után - neked. Ezekről a Mailchimp felületén iratkozhatsz le (legkönnyebben leveleink láblécében).

Facebook Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland

Rendszerükön keresztül léphetsz be, így külön hozzájárulással összekapcsolhatod fiókodat webáruházunkkal. Továbbá marketing célú sütiet továbbítunk feléjük.

Google Inc.

Mountain View Kalifornia

Analitikai és marketing célú adatokat kapnak meg sütiken keresztül. Ezeknek kezeléséről fentebb írtunk.

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

Kiszállító partnerünk segítségével házhozszállítás esetén nekik köszönhetően kapjátok meg csomagjaitokat.

Magyar Posta Csomaglogisztika Kft.

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Kiszállító partnerünk segítségével házhozszállítás esetén nekik köszönhetően kapjátok meg csomagjaitokat.

Online Comparison Shopping Kft.

1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

A vásárlást követő értékelés végett továbbítjuk feléjük e-mail címedet, hogy anonim módon értékelhesd megrendelésed.

Magyar Cetelem Zrt.

1062 Budapest, Teréz körút 55-57.

Online hitelkérelem esetén rendelésed azonosítóját, az általad választott konstrukciót és vásárlásod végösszegét adjuk át nekik. Minden más adatot neked kell megadnod az erre kialakított felületen.

11. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Bármilyen, adataidat is érintő kérdéssel fordulj hozzánk bizalommal az ugyfelszolgalat@biciklikk.hu címen, bizonyosan tudunk segíteni felmerült kérdésedben.

12. Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek a marketingtevékenységével összefüggő adatkezelését kell bejelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt a nyilvántartási szám igénylése folyamatban van.

13. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy módosítás esetén a korábbi szövegváltozat is elérhető legyen a honlapon.

14. Áruhitel

A felhasználó a Cofidis Áruhitel igénylése esetén kifejezetten elfogadja, hogy alábbi adatai hiteligénylés céljából átadásra kerülnek a Cofidis Magyarországi Fióktelepe számára:

 1. teljes név
 2. születési dátum (év/hó/nap)
 3. édesanyja neve (nem kerül tárolásra)
 4. telefonszám
 5. e-mail cím
 6. rendelés azonosító
 7. rendelés értéke
 8. rendelt termékek megnevezése
 9. választott hitelkonstrukció paraméterei

A felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy az adatok átadása után a Cofidis Magyarországi Fióktelepének Általános Szerződési Feltételeiben, illetve Adatkezelési Nyilatkozatában foglaltak az irányadóak,az átadott adatok kezelésére (így azok megőrzésére, törlésére) is vonatkozóan.